« Werom
23 september 2021

Handich: de Oersetter-app

De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette. Download ‘m hjir foar iOS en hjir foar Android!

Wolst noch mear taalhelp, gean dan nei Frysker.nl. Frysker.nl is it taalhelp-platfoarm foar it Frysk en biedt profesjonele taalhelp foar it Frysk, lykas betsjuttingen, synonimen, farianten, sprekwurden en noch folle mear.

Bist wiis mei de Praat mar Frysk-app? Dy kinst fansels gewoan hâlde, want de Praat mar Frysk-app brûkt tsjintwurdich ek de fernijde technyk achter de Oersetter-app! Handich!

De Oersetter-app is makke yn gearwurking mei de Fryske Akademy, Buro KLEI en de Afûk. De Oersetter-app is mei mooglik makke mei stipe fan de provinsje Fryslân.

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram