« Werom
13 juni 2024

Praat mar Frysk by de VVV yn Langwar!

‘Ast it Frysk aktyf brûkst, makkest it allinnich mar in grutter aventoer om yn Fryslân op fakânsje te gean.’ Wy gienen op besite yn Langwar by de VVV en fregen Grietje fan Waterland van Friesland hoe’t je it Frysk foar je wurkje litte kinne yn de toeristyske sektor.

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram